Mand du er så MEGA dejlig

 

Tidligere var det nemt for mig, at leve overvejende maskulint. Til det blev tomt uden det indre liv og væren.

Det eneste der var at gøre for mig, var at overgive mig til sofaen og langsomt huske hvordan man lever feminint. Som det indre liv og væren blomstrede, blev det maskuline skræmmende og føltes konstant overskridende på mine grænser, ikke-accepterende over for den indre nødvendige fred. Ikke accepterende, overfor månedsvis af ikke-handlen.

Så længe har hun – det feminine – i vores samfund, isoleret sig fra ham og hans fredsforstyrrende penetrerende, insitsterende energi. Hun har tillært sig, at leve overvejnede efter de samfunds godkendte maskuline principper, uden at være skabt til det. Hun har kollapset under sine forsøg på, at undertrykke det latterliggjorte og undervurderede indre liv.

Og han har gjort sit arbejde i verden, med at skubbe og prikke, når hun lukker sig om sig selv.

Han står for struktur. Og jeg har lært at dette også er omsorg. Tryghed og omsorg via struktur, orden, planlægning, logisk tankegang og mental forståelse.

I en intens feminin periode har jeg bevidst udelukket rigtig megen maskulin livsførelse og energi.

Længslen efter ENDELIG at kunne leve feminint(spontant, fra øjeblik til øjeblik, med minimal planlægning, intuitivt, ALTID tro mod bevægelse indefra og ud, indre liv, skønhed, nydelse, glædes udfoldelse, nænsomhed, sensitivitet, receptivitet, åbning nedad), har jeg taget mig kompromisløst af. At søbe i hende og NYDE det.

Det har været rimelig nemt, at tillade alt det der ikke passede i det feminine liv, at falde fra.

Nu er min intention at åbne cellerne for det maskulines kærlighed, på lige fod. Hvor den ikke hører til i metoder og livsførelse, vil jeg lade det feminine være åbent og recetivt over for ham. At åbne for, at det maskuline ikke vil noget ondt, men blot har til opgave at pirke og skubbe til evolutionen. Jeg vidste det godt, men ikke i mine celler.

547099_599557050055598_847500871_n

Jeg velsignes af oplevelser hvor mænd og livet viser mig skønheden i den maskuline kærlighed og styrke.

Det er sandt at gennem historien har det maskuline såret os så skrækkeligt.

Frygten for verden, at blive udsat for overgreb, voldtaget osv. Den sidder så dybt i os.

Livet må ske i samspillet mellem de to. For at det indre feminine liv kan blomstre, vil manden beskytte hende, tage hånd om det ydre. Hun vil nære ham, drage omsorg, rumme og nære hans indre liv.

Når mit hus fungerer, der er vand i hanen, tæthed, varmen virker, sneen er ryddet, lys og en blender til mine nærende smoothies. Da er det maskuline der for at give plads, til at det indre kan folde sig ud i trygge rammer.

 

Jeg har været påvirket af en fortid, som andre sensitive, med celle-minder af tortur, overgreb, voldtægt osv. Minder fra de gange hvor evolutionen har skubbet os videre. Provokeret os til at åbne op. Det kan have været nødvendigt at skubbe meget hårdt.

Fra dette kender vi til magtesløshed, vrede, angst, sårbarhed og beslutninger om aldrig at lade os trumle igen. Vi er blevet stærke selv, blevet dygtigere og klogere. Vi har mere eller mindre bevidst lukket for vores feminine receptivitet(modtagelighed) i cellerne og de indre legemer, overbevidst om at det ikke er trygt og at vi bliver svage, når vi gør det. Dermed hindres vi i at mærke Gud – som levende kærlighed, skønhed og glæde.

Denne frygt har skygget for en del af bevidstheden, om det maskulines dybe kærlighed. Hans commitment til at beskytte, tage sig af, ordne, strukturere, planlægge, således at det feminine har muligheden for, at åbne, overgive, ekspandere, føde, nære, modtage og blomstre i det indre liv. Mange kvinder oplever at de må leve på de maskuline primisser, undertrykke de feminine og kan deraf blive temmelig kritiserende, kontrollerende, styrende, udbrændte og udtømte. Mændende kan ligeledes dømme deres indre feminine strømme, som svaghed eller unødvendigheder/tidsspilde og reagere efter gamle faståste ubevidst-maskuline modeller, der overskrider, overstyrer og ikke kan rumme særligt meget.

De seneste uger har jeg haft luxus at tale med en del mænd, om det arbejde jeg laver – åbning og vedligeholdelse af det feminine liv. Det var ikke spirituelle, men åbent-mindede mænd.

De har vist mig det maskulines dybe kærlighed. Jeg så i dem en dybtfølt trang til at forstå, beskytte, give plads til dette liv. Som de spurgte til mit arbejde i konkrete termer og jeg fortalte, oplevede jeg (som jeg også oplever med kvinder) en vågenhed, interesse og ønske om at forstå, hvorfor det feminine liv er så vigtigt. De reagerede alle, med reflektion over deres eget liv, hvornår de levede uden opmærksomhed på det indre liv, hvor det svækkede dem og mest af alt, kunne jeg mærke en urtrang i dem til at give deres kvinde, alle disse ting. Jeg kunne se hvordan han tænkte, at hun måtte savne disse feminine værdier og strømme og forstod at hun ville blomstre hvis hun fik dem.

Det der var mest rørende for mig – så rørende at jeg sagtens kunne græde her på cafeen hvor jeg sidder – var hans SÅ dybe respekt for det feminine liv i verden, i hans partner og hans ønske om, at hun skulle have muligheden for, at opleve dette indre liv flyde i sig. De forstod alle, hvorfor hun ikke kunne være fyldt op, glad og fri uden.

HPIM6074

 

Jeg der et eller sted, har levet i illusionen om at mænd, ville latterliggøre og undertrykke kvinder og de feminine værdier. Dette har været en skjult overbevisning, men også til dels dagsbevidst. Så udskældt han er og så misforstået. Så ubevidst styret mod at leve op til den gamle maskuline mands forcerende, kompromisløse fremad march. Det ubevidst succes søgende drive, som kvinder også har lært sig.

Det er så spændende, at når manden mødes med tillid. Med et feminint åbent hjerte og mødes et sted, hvor han kan forstå, gennem egne begreber. Da lytter han. Hans vækkes i sit hjerte, når han mødes af det feminines værdige udtryk.

 

 

Jeg takker dig kære mand, for at have skubbet mig alle de gange jeg er gået i stå.

Jeg har udskældt dig og troet du var farlig.

Jeg dedikerer mit liv til at elske dig og modtage dig

 

 

Feminin Energi transmission af Overgivelse og Ekspansion – Onsdag d. 19. november kl 12.

 

Kærlig hilsen Anneli

 

 

 

 

 

Hvorfor nydelse er vigtig for vores spirituelle bevidstgørelse

Nydelse nydelse nydelse.

Temple

Det var aldrig så vigtigt med den fysiske nydelse, hvis jeg tænkte over det. Men men men alligevel blev det alligevel til en masse stjålen nydelse i kager, chokolade, druk, rygning m.m.

Som jeg ser det nu, var den overdrevne måde jeg før levede på, et klart symptom på den manglende nydelse og plads jeg tillod mig selv. Så blev alt det “stjålne”, min nydelses platform. Længslen efter det indre liv i cellerne, fandt midlertidig tilfredsstillelse i udskejelser.

Jeg lever ikke helligt overhovedet nu. Men med et ønske om at nære min krop, spise vibrerende, levende og ren mad. Bevægelse hver dag, således at guddommelig energi har vibrations frihed i min krop og indre legemer.

Og når jeg får lyst til noget ekstra, tillader jeg det, uden skyld. Så længe det ikke bliver for destruktivt.

Mht. selvdestruktivitet og overindulgence : Been there, done that, bought the t-shirt(bogstavelig talt: “I don’t have a drink problem. I drink, get drunk, fall down, no problem) ;) .

Jeg ville faktisk ikke bytte mit tidligere udskejende liv FOR NOGET! Og fortryder det ikke. Jeg vidste altid at der var en begrænset frist, så det skulle nydes, mens tid var. At jeg så har tilranet mig en masse belastninger og allergier i kroppen, er nu blevet til en smuk rette snor. Min lænd, led og sukker/gluten/mælke overfølsomhed guider mig, til at give mig selv den næring/bevægelse/behandling jeg har brug for. Især da jeg befandt mig i overgangen fra det vildere liv, til det mere omsorgsfulde, hvor jeg ikke altid vidste hvad der var behov for, uden at få en heftig vink med en vognstang, fra min krop.

10389684_644218892336407_2996486522359003808_n

I mange år har jeg stræbt efter at alt skulle ophæves og transenderes, nu NYDER jeg menneskelivet også med de mørke strømme :) . Det er en befrielse at rumme begge dele. Mere om det en anden dag…

Så nu til hvorfor nydelsen er SÅ vigtig for vores spirituelle bevidstgørelse!

Her er hvad jeg har fundet ud af, gennem års meditationspraksis, arbejde med frigørelse i egne legemer og med klienter:

Når vi er bange, fornægter os selv, er overbelastede i sanserne eller ikke vil stå frem i livet. Når vi har blokeringer, ting vi ikke vil kikke på osv. Komprimerer vi os til et lille sted inde i os selv. Jeg ser det energimæssigt, som at vi ikke fylder vores egne celler ud(i det fysiske, eteriske, emotionelle og mentale legeme). I de celler hvor vi så befinder os, er der al for meget energi på ét sted. Vi er som burhøner i vores eget væsens hjem på jorden.

Der er ikke plads til at vi kan udfolde os og dermed opleve os selv som de helt ubeskriveligt smukke væsner vi er. Med den smertelige følge at vi føler os sepererede fra GUD og andre væsner. Vi savner tilfredstillelse og finder tryghed i mad, kaffe, kæreste, familie, job, penge, succes osv. for at fylde tomheden og ensomheden.

Disse ting er skønne at have. Men hvad overgår alt, er at kende os selv! At kende Gud. at mærke en levende forbindelse til helhenden.

Alle længsler vi har, bunder i denne ene længsel.

Når vi renser vores legemer for blokeringer, gråhed, stivnethed og fylder dem med lys og indre liv, vil vores virkelighed se radikalt anderledes ud. Det må selvfølgelig ske lidt ad gangen, da vores personlig skal kunne rumme det nye, uden at gå i krise.

Vi ER allerede alle de ting vi tror vi udvikler os mod. Vi åbner bare mere og mere op til alle disse kvaliteter og evner.

(Vi udvikler også evner på jorden, men lad det lige ligge or nu, mens vi taler om den generelle tendens)

Det er ikke Gud der har forladt os. Vi skal ikke vente på, at vi igen bliver taget til nåde eller kan udvikle evner, der kan forbinde os. Vi er der ALLEREDE, vi ved det bare ikke! Hvorfor ikke?

Vi tror vi skal udvikle os og vinde lykken udefra. Men det vi skal gøre er, helt enkelt at fylde vores egne celler, således at vi har alle behov dækket INDEFRA. Disse behov dækker gudsforbindelsen, sjæls integrationen i vore legemer. Det er faktisk ret konkret, men selvfølgelig ikke uden ubehag at slippe det gamle.

Da behøver vi ikke længere:

 • Søge efter Gudsforbindelse
 • Søge bekræftigelse
 • Søge kærlighed
 • Fylde tomheden med mad, drikke og andet udefrakommende
 • Være særligt påvirkelige af energier, stemninger, tanker og følelser fra omgivelserne.
 • Blive overbelastede eller tømt for energi i sociale sammenhænge
 • Føle os magtesløse eller hjælpeløse
 • Være bange, svage, vrede, deprimerede

Vi ville i stedet kunne:

 • Fylde os dagligt med guddommelige kvaliteter som levende kærlighed, lys, skømnhed, fred, glæde osv.
 • Føle os forbundede med Gud og alt levende
 • Være i nydelse og glæde
 • Være i kontakt med vores power og livskraft
 • Udfolde vores iboende guddommelig kvaliteter og toner.

 

Hvordan kan vi gøre dette helt konkret nu og her?

Det skal det siges at udover at tilføre nydelse og tryghed på det fysiske plan er det også VIGTIGT at få øje på, forstå og favne vore unique toner, således at vi kan forstærke dem i vore legemer og i verden. Når vi gør dette vil hele vores væsen vibrere og skubbe begrænsninger ud og væk.

For dig der ønsker at åbne mere for overgivelsen til det ekspanderende feminine liv.

JA TAK, jeg vil gerne læse mere om Energi Tranmission af Feminin Overgivelse og Ekspansion

 

Du behøver ikke at opnå TOTAL og 100% gudsforbindelse på alle tidspunkter. Det er er tryghed og KÆMPE glæde i at vide, at når du får forvildet dig ud i, at identificere dig med verdens/personlighedens illusioner, ved du helt konkret, hvad du skal gøre for at vende tilbage, til en naturlig gudsforbundet tilstand.

going-home-ian-barber

Du ved hvad du skal gøre dagligt, for altid at være fyldt op. Du ville godt kunne springe nogle dage over, men gør mindre og mindre, da du ved af erfaring hvor hjælpeløs du kan føle dig, når reserve tanken er tømt og du ikke tror på dine egne evner til at finde tilbage.

Det er den største sorg og tomhed jeg kender. Jeg ser nu, hvordan jeg har levet med den hele mit liv og de fleste mennesker gør. Jeg føler og har ikke tænkt mig at kaste denne lykke for vinden, hverken pga. dovenskab, modstand eller travlhed.

DERFOR sørger jeg for og elsker jeg at forbinde mig og fylde mig op hver dag. Der er ikke noget vigtigere. Jeg ville ikke bytte dette for en mia. i Lotto. No way!

Så én ting der er SÅ vigtig er nydelsen. Hvad skal der til for at du kan lokke denne lille forskræmte pige/dreng ud af sit komprimerede gemmested?

Sørge for der er et dejligt hjem han/hun kan opholde sig i, med nogle dejlige legesager, mad og drikke og masser af kærlighed?

NYDELSE 

Sørg for du har nydelse ALTID gennem din dag. Både i det ydre og i det indre Lav en liste med 20 ting som du nyder. Er det svært, er det et godt tegn på at der er noget at arbejde med. Arbejd videre med listen til du når 20 ting. Forøg den derefter til 50 ting. Så snart du er begyndt på liste, begynder du at fylde dit liv op med disse ting. Fodmassager, dans, grønne smoothies, massage, terapi, healing, erotik, raw chokolade, frugt, lækkert sengetøj, smukke blomster, tøj du føler dig smuk i, et rent hjem, et hjørne til at hygge i, meditation, bad, hvilke mennesker, opgaver, samtale emner, alenetid osv. osv.

I begyndelsen kan det virke anstrengende og tidskrævende at gøre disse ting. Men efterhåndende bliver de blot en vigtig og integreret del af dine daglige rutiner . Sæt evt. 1/2 time af hver dag til ren nydelse, for at få gang i den indre strøm af liv i dine celler.

Start idag . Som du fylder din krop og liv med nydelse, folder du dig ud i dine celler. Du bliver mere og mere bevidst om hvem du er som guddommeligt væsen. Du fyldes med glæde og stråler dine toner ud i verden. Verden tiltrækkes af dig fordi, den også længes efter at skinne.

Vær opmærksom på de blokeringer der kommer op. Mærk dem, forstå dig selv og slip dem: Frygt for at være synlig, smuk, skinnende, stor, ansvarlig, kærlig. Når jeg det hele? Er det det værd? Hvorfor? Jeg gider ikke i dag, Jeg har ikke råd(der er masser af gratis nydelse), Jeg har ikke tid osv.

Vær ikke bange, bare tag et skridt ad gangen.

Mediter gerne på din storhed hver dag og se blot at du (10 min. om dagen) folder dig ud som en smuk blomst, indefra kernen og ud i alle celler i alle legemer.

Opdag at der sker en forandring, allerede over de første par uger.

JA TAK, jeg vil gerne læse mere om Energi Tranmission af Feminin Overgivelse og Ekspansion

 

 

Kærligste hilsner Anneli