Hvad er tilgivelse og hvordan gøres det?


“Hvis du gerne vil se mod, så se på dem, der kan tilgive. Hvis du gerne vil se heltemod, så se på dem, der kan gengælde had med kærlighed.”
- Fra Bhagavad Gita


Tilgivelse er ikke lige let for os alle.

I dag har stået i tilgivelsens navn for mig og jeg vil gerne dele dette med jer.

Det er ikke nemt at tilgive så længe vi lytter til egoet. Egoet har ikke lyst til at tilgive, fordi hele dens primære job er at skabe adskillelse mellem os mennesker.
For egoet findes ikke lighed. Den eksisterer på identification via sammenligning. Vi er ikke ifølge egoet noget i os selv, men er afhængige af de roller som vi vælger at tilføje til vores identitets portfolio.Egoet er som sagt flere gange før, ikke ondt. Egoet er et redskab på jorden til at benytte den frie vilje. Efter negativiteten har taget overhånd her på jorden, er vores fælles sind fyldt mere og mere med negative tanker. Så længe vi identificerer os med sindet skal vi konstant beskytte os mod det negative. Det hjælper egoet os med.


Kunsten er at slippe sindet og begynde at mærke hvem vi i virkeligheden er, istedet for at lade det fortælle os flere løgne.


Nogle af løgnene går ud på at vi er forkerte og skyldige. Så længe vi tror på denne løgn, vil vi forsøge at placere skylden andet steds, for ikke at mærke den selv. Vi er blevet så dygtige til det, at vi knap nok bemærker vores egne teknikker, til at placere skyld. Vi skaber bl.a. omstændigheder i vores liv, der demonstrerer at vi har ret. F.eks. når folk behandler os dårligt eller vi reagerer på anden uretfærdighed.
Sindets illusion, som vi er med til at skabe, illustrerer for os de tanker vi tror på, om at vi er adskilte og forkerte. Det er uden betydning hvem der er øjeblikkets skyldner, for næste gang er det dig.


Der er altid noget vi kan tilgive, så længe vi er på jorden. Vi kan tilgive os selv og andre for vores handlinger og uvidenhed eller vi kan kan tilgive hændelser, omstændigheder og gud. Hvis vi tilgav os selv 100% ville vi ikke længere bære nogen smerte og ville nok heller ikke længere kunne bære en fysisk krop.
Vi tilgiver ikke for de andres skyld. De behøver ingen tilgivelse, da skylden jo bare er en del af sindets illusion. Vi tilgiver ved at slippe vores egen tro på at der nogensinde var noget galt.


Jeg bruger vejrtrækningen, når noget føles uoverskueligt. Jeg trækker vejret ind i vreden eller den følelse der ikke vil tilgive. Tillader den at få plads i kroppen. Lytter til tankerne, uden at bruge tid på dem – slipper dem. Jeg ber om støtte til at vælge tilgivelsen.
Jeg vælger at have en intention om at se bag illusionen, hvor jeg som resultat, kan lære noget og helt ærligt sige tak til både mig selv, den anden og gud.


Noget der hjælper mig når der er modstand på at tilgive, er at huske på hvad jeg i virkeligheden ønsker at skabe i mit liv. Denne påmindelse kan være vores wake-up-call.

Ønsker vi at få ret, føle os som vindere af en diskussion ellerse bedst ud og få helle indtil næste gang uvejr bryder ud. For der bliver en næste gang! Vælger vi egoets vej, bliver der altid en næste gang.
Eller er vores intention for vores liv at slippe de gamle begrænsninger, åbne hjertet og øge vores bevidsthed?
Når egoet er i fuld aktion, kan vi være nok så ligeglade, men husk da på at det er en skrue uden ende. Egoet vil gerne vinde, for ikke at føle sig forkert, bare et lille øjeblik. Men egoet ønsker ikke ægte forløsning, for det vil være dens død.
Egoet er nødt til at skabe seperation, og dermed ensomhed for at forblive lederen. Således vil vi kæmpe en evig kamp gennem frygt og afhængig af egoet til os redde os på ny, for en kort stund i helle.
Jeg ønsker med hele mit hjerte at jeg og vi kan lære at blive heltemodige til at tilgive og at de heltemodige vil vise os vejen.
Kærligste hilsner Anneli

Hjemmeside og booking af sessioner

Få ryddet ud i gammel karma nu


Har du arbejdet og arbejdet på din personlige udvikling i årevis og oplever du stadig de samme gamle problemer. Måske er det blevet lidt bedre, mens det samme mønster stadig gentager sig, efter al det arbejde med dig selv.

For mig var det i hvert fald sådan. Jeg havde de samme problemer med selvværdet, usikkerhed, ustyrlige emotioner og angst selv efter 18 års arbejde med mig selv. Det var blevet usammenligneligt bedre, men var der stadig og jeg var rigtig træt af det.

Efter at have prøvet 1017 forskellige alternative behandlingsformer, havde jeg ikke begreb om at nogle af disse temaer bare kunne fjernes, som med et trylle slag. Altså al den unødvendige karma. Der er blokeringer på sjælen der kan tage utrolig lang tid at komme til livs gennem hårdt terapeutisk arbejde, men kan cleares helt ved at afdække den OPRINDELIGE årsag, der sagtens kan komme fra et tidligere liv. Når årsagen afdækkes, får vi muligheden for at få det slettet fra vores akashiske arkiver, af de folk der arbejder med det.

Tænk på at de fleste af os bærer rundt på vægten af utallige livs traumer, fejltagelser og uovervindeligheder, der har sat sine tydelige spor. Vi er bare vandt til at leve med det, fordi vi har gjort det lige siden.
Tænk på at stjernerejsende(som de fleste spirituelt søgende mennesker er), der kom her for at gøre en forskel, altid har været anderledes og er blevet betragtet af verden som sådan. Tænk på at det først er nu at det ikke er direkte farligt at være spirituel på sin egen selvvalgte måde(og det er ikke overalt i verden selv nu)…

Vi søger stadig. Vi søger hjem til den guddommelige kontakt, som vi instinktivt ved eller håber på at der findes til os og vi søger at finde de egenskaber, som vi oprindeligt kom til jorden med, som sjæle. De fleste af os er blevet afskåret fra vores sjæls særlige evner, som vi ellers har ret til at have tilgang til.

Mange sjæle går rundt på jorden i rigtig mange liv uden forbindelse til deres højere selv. Det er ikke fordi forbindelsen er blevet brudt udefra eller fordi vi endnu ikke er værdige til at have den. Det er simpelthen pga. Al den støj og bagage vi har samlet i det emotionelle, mentale og på sjæle plan. Så meget at vores højere selv ofte ikke har mulighed for at komme igennem til os. Hos mange ligger det højere selv faktisk i dvale på denne måde liv efter liv, indtil vi får taget en rigtig grundig oprydning i gamle oplevelser fra dette og tidligere liv og dermed åbner op for kontakten igen.

Afhængig af hvor målrettet vi går til værks kan det tage kortere eller længere tid. Er du allerede i gang med din bevidste personlige udvikling, har du allerede mærket aspirationen et sted inde i dig og er begyndt at skovle ud. Det er så fald et passende tidspunkt at cleare unødvendig karma.

For et par år siden gik det op for mig at vi faktisk gennem de akashiske arkiver kan få mulighed for at cleare al denne unødvendige karma, som vi har gået og holdt fast på liv efter liv. Jeg har ikke ord for at beskrive min overraskelse og taknemmelighed over at det FAKTISK VIRKEDE! I løbet af det næste ½ år slap min bevidsthed de vaner der var bygget op om den gamle karma, der var blevet clearet og en helt ny og højere bevidsthed åbenbarede sig i stedet.

Efterfølgende har jeg vha. Fortsat arbejde med mig selv kunne få lov til at slippe mere og mere. Og resultaterne overgår mine drømme. Ja, så er det sagt!

Hvad jeg har fået ud af denne livs transformation, udover al den ballade jeg slipper for:

- Tiltrækning af mennesker, oplevelser og resultater af højere vibration(dvs. Nemmere sjovere og mere meningsfyldte), da vi jo tiltrækker det der er lig vores egen vibration.
- Klar intuition(nogle gange kaldt clairvoyante evner)over al forventning, da der nu er fri kommunikation mellem den jordelige bevidsthed og det højere selv, som det var meningen fra starten.
- Selvsagt større fred, harmoni, klarhed, inspiration, kærlighed og glæde.
- De udfordringer der selvfølgelig stadig forekommer giver mening og kan med intuitionen gennemskues og forløses efterhånden.
- Mindre magtesløshed i forhold til “negative” begivenheder og tilstande.
- Kendskab til vej og formål i livet og klarhed til at vælge retning.

Jeg har støttet mange mennesker efterhånden, i at gennemgå samme proces og det er kun fordi det virkelig virker, at jeg besluttede mig for selv at arbejde som alternativ behandler. Indtil da var det bare til eget og venners brug.

Grunden til jeg skriver denne blog, er fordi jeg vågnede i morges og tænkte: Alle må vide om dette, der har ændret alt for mig.
Jeg skriver ikke dette for at få flere klienter, da jeg har skåret ned på min praksis for at udvide mine skriverier, og ikke har tid til mere end det jeg tager ind lige nu. Men jeg henviser gladeligt til kolleger der arbejder med at cleare karma i de akashiske arkiver, hvis jeg ikke har tid. Det her er så vigtigt arbejde og så nødvendig, at alle der har lyst, hermed opfordres på det stærkeste til at springe ud i det. Der er ikke rigtig noget at miste.

Se at få ryddet ud i den gamle karma nu og opdag den rigdom der ligger der for dig.

Se evt. min næste post, der åbner for muligheden for spørgsmål til din egen spirituelle udvikling.

De kærligste hilsner Anneli

www.transformerendehealing.dk

Energi tyveri

Der er mange former for energi snylteri.

Vi kender de mennesker der suger af vores energi og stimulerer negativiteten i os. Puha!
Nogle lader sig falde i et hul af selvmedlidenhed, for at kalde på os så vi kan hjælpe dem op igen, uden de egentlig vil op derfra. Blot en måde at score energi på som ikke er deres egen.

Så er der de som synes at næres af negativitet og ofte ser deres snit til at få os med på samme bølge, så vi sammen kan generere yderligere negativitet, som de kan bruge som benzin.

Ja det er jo to klassikere, som vi nok alle kender. Mest interessant kender vi også metoder fra os selv, i større eller mindre grad. Hvis du ikke tror at du stjæler energi fra andre, så se lige efter en ekstra gang.

Hvad gør vi for ikke at miste vores energi til snylteri?

-Find de sider af dig selv som LADER sig påvirke. Jeg ved at det i selve situationen kan føles magtesløst, men når du efterfølgende får et øjeblik så tag et ærligt kik på dig selv.
Vi kan have dybe sjælelige blokeringer der gør at vi gang på gang lander i situationer med snylteri. Disse blokeringer viser sig på alle planer af din væren og kan udses ved et grundigt kik indad. Hvad får jeg ud af det? Får jeg også et kick ud af at tale negativt? Føler jeg mig ansvarlig over for andres eller en andens følelser/situation? Nægter jeg af den ene eller anden grund at overlade ansvaret til dem? Er det “rart”(dvs. bekendt) at være den der er “ovenpå” eller at være irriteret/vred på én som opfører sig egoistisk? Er det lidt fedt at have én at bitche om?

-Skyld, forkert placeret ansvar, magtesløshed i os selv er eksempler på tilstande der kan lede os med ind i misbruget. Vi er jo ALTID selv med til at vælge at deltage i de situationer vi havner i, om vi ved det eller ej.
Der er altid en mulighed for at tage yderligere ansvar, hvis vi føler os magtesløse eller vrede over andres energi snylteri.
Gør dig selv den tjeneste at finde årsagen i dig selv, i stedet for kun at beskytte dig mod overgrebet. Os selv kan vi ændre på. De andre kan vi ikke lave om!!! Der er en grund til at vi skaber en sådan situation i vores liv.

Lad mig dele et eksempel fra mit eget liv:

Min mand og jeg havde i nogle dage tilbragt tid med en elsket som var et meget tungt sted energi mæssigt. Han har i forvejen en tendens til at blive deprimeret og magtesløs, men denne gang var det lidt anderledes og langt mere uhåndgribeligt(og det er jo de mest tricky).
Det var ikke ligefrem depressivt, bare tungt og DYBT manipulerende! Det var umuligt at beskrive en konkret handling som var manipulerende, dette foregik udelukkende på et energi plan. Kommunikationen var venlig og retorisk åben, omend ikke særlig givende.

Som tiden skred frem blev både Lars og jeg mere og mere irritable på situationer og hinanden. Situationer begyndte at opstå omkring os, der var særligt udfordrende ikke at lade sig rive med ned af. Situationer der ikke havde noget med personen at gøre heller. Vi blev ved med at rejse os igen og igen og nægtede at lade os slå ud. Vi fokuserede positivt og på at tiden med personen var begrænset :) .

Jeg måtte flere gange fjerne mig fysisk fra lokalet og fik direkte ondt i hjertet. For ikke at lade mig suge ind, valgte jeg i enerum at lade mig “smelte sammen” i enhed med personen, i stedet for at beskytte mig. Dette er en teknik vist af mine guides, som jeg beskrive i en anden artikel.
Dette gav mig fornyet energi til at gå ud og være MIG med min energi igen.

Jeg bad om at blive vist hvad der foregik på et energi plan for at forstå hvorfor vi blev så oprørte af øjensynligt så lidt. De viste mig hvordan der med små spidse stikkere, der lignede en bred stålbørste, blev skubbet og skubbet. Ikke hårdt bare små blide skub om og om igen.
Med formålet at vi også kom ned og ligge og kunne bruges som trappestige. Dette er et billede selvfølgelig.

Nu kommer så min fornemmeste opgave, nemlig at afdække denne energi manipulation i mig selv og jeg ser den. Det er ligegyldigt om den i os er lidt anderledes eller lidt mindre. Hovedsagen er at den er der og vi derfor aller venligst får det demonstreret gennem vores omgivelser.
Det er en gave til selvudvikling. Tak fordi jeg blev vist dette.

Vi er ét alligevel : ).